#ATiQueTePica 10: Dramaturgia y teatro amateur

En aquest programa d’¿A Ti Que Te Pica? Juan Pablo parla amb una amiga seva que és actriu de teatre. Un programa ple de dramatúrgia i escenari, per entendre una mica millor com és aquest món de l’espectacle. Que s’obri el teló! Un podcast dirigido por Juan Pablo Maligno.