#ElMundoQueNosRodea 4-11 | Descobrint les festes de Tarragona

Tarragona és una ciutat plena de cultura. Dintre d’aquesta cultura i hi estan les festes. A Tarragona hi ha moltes festes, però en aquest episodi dedicat a la ciutat de Tarragona parlarem en concret de 2. Santa Tecla i la Setmana Santa.

A Santa Tecla celebrem l’arribada del braç de Santa Tecla l’any 1300 aproximadament. I a Setmana Santa es fa la processó del Sant Enterrament en Divendres Sant, entre altres actes. Per parlar d’aquestes festes ho farem de la mà de Salvador Fa, membre de la Comissió Assessora del seguici, impulsor d’alguns elements del seguici popular i cap de portants del pas de Jesús de la Passió.