ElPiscolabis 4-09: Cultures

No un sinó dos convidats ens acompanyen en aquest capítol. Felipe Vidales de Tulaytula i Ángela Laguna de perezandaluza. Amb ells debatim sobre conceptes com el mite de les Tres Cultures a la Toledo Medieval, i com s’utilitza l’art i el patrimoni per (re)escriure la història.

El Piscolabis es un podcast del Cultius Culturals