#FinancesPersonals 1-4 | Divisió dels comptes corrents

En aquest capítol ens centrarem en com organitzar els diners!
Ens referim a… és bo tenir un sol compte corrent o és millor tenir-ne diversos i segmentarlo-los?  Com els segmentem? Amb quins criteris?
Com sempre, i a través de l’exemple, farem un repàs d’idees que us poden servir a l’hora d’evitar allò de “estàs en descobert” o, pitjor encara, entrar en algun impagament d’alguna cosa important!
Finances Personals és un pòdcast d’Anna Frisach.