#FinancesPersonals 1-9 | Ingressos passius

Els ingressos passius i la llibertat financera són dos conceptes clau en la gestió financera personal i la construcció d’una vida econòmica autònoma. 

Per una banda… els Ingressos Passius

Què són els ingressos passius?

Els ingressos passius són aquells que es generen de manera regular sense que calgui un esforç continu per part nostra. A diferència dels ingressos actius, que provenen del treball o d’un negoci que requereix participació activa, els ingressos passius continuen fluint amb poc o cap esforç addicional un cop s’ha fet la inversió inicial de temps o diners.

I per l’altra banda tenim el concepte de Llibertat Financera

Què és la llibertat financera?

La llibertat financera fa referència a tenir suficients ingressos passius per cobrir totes les despeses de vida. S’entén? Tenim totes les nostres despeses cobertes pels ingressos que obtenim SENSE haver de treballar de forma activa!

Relació entre Ingressos Passius i Llibertat Financera

Els ingressos passius són fonamentals per assolir la llibertat financera. A mesura que els ingressos passius augmenten i cobreixen més de les despeses de vida, una persona s’acosta cada cop més a la llibertat financera. Eventualment, quan els ingressos passius superen les despeses, es pot considerar que s’ha assolit la llibertat financera.

En resum, en desenvolupar múltiples fonts d’ingressos passius i gestionar-les adequadament, es pot construir un camí cap a la llibertat financera, permetent viure una vida amb més flexibilitat i autonomia econòmica.

Gràcies per ser-hi! 

Finances Personals és un pòdcast d’Anna Frisach.