#JoEmQuedoACasa La Ciutat Que Cura: Alimenta el teu cervell

Esteu ben motivats per MIMAR una miqueta més un dels órgans del nostre organisme amb més rellevància? i és que Avui en dia coneixem que quan el cervell està ben alimentat quantitativament i qualitativament funciona de meravella! Però a més de saber com donar-li benzina de la bona coneixereu de quina manera és possible incorporar salut a les vostres vides!

La Ciutat Que Cura és un podcast dirigit per Mercè Milan.