#LaTaberna 13: La violència als videojocs

Benvinguts una setmana més a la Taberna del Poney Pisador! Avui deixem de banda les armes per conversar al voltant del concepte “violència” en el món dels videojocs. Un d’aquells temes de debat que durant els anys 90 va ser el combustible de moltes polèmiques als mitjans de comunicació, i que encara avui cueja.

La Taberna del Poney Pisador és un podcast de Chris Solichero.