#LaPartida 3-33: Mystery Party in the Box Series

En el programa d’avui parlem de la serie de jocs “Mystery party in the box series” de la editorial catalana Guerra de Mitos. Aquests jocs són del gènere “Murder Mystery”, un tipus de joc deductiu per a més de 6 jugadors on cadascú interpreta el paper d’un personatge que té dos objectius: resoldre un misteri i complir uns objectius secrets i privats. És un joc d’investigació, de regociació, de compartir informació amb alguns jugadors i de mentir els altres.

La Partida es un Podcast de Jordi Nadal.