#MasLibrosMasLibres 3-4 | Per què llegir?

La lectura és un viatge que nodreix l’ànima i expandeix la ment. A través de les paraules, explorem mons desconeguts, entenem realitats diferents i ens submergim en emocions profundes. Llegir és més que adquirir coneixement; és cultivar l’empatia, la creativitat i el pensament crític. Ens permet connectar amb les experiències dels altres, ampliant la nostra perspectiva i reforçant el nostre sentit d’humanitat. En un món inundat d’informació, l’habilitat de llegir selectivament és crucial per discernir la veritat i desenvolupar opinions informades. La lectura, en la seva essència, és la clau cap a un creixement personal i social significatiu.