#MasLibrosMasLibres 3-9 | COMICS con Jan Descarrega

En aquest podcast, explorarem la màgia dels còmics, un mitjà que no només ha capturat la imaginació de milions, sinó que també ha servit com a porta d’entrada a la lectura per a molts. Des dels relats poderosos i emotius de “Maus” d’Art Spiegelman fins als icònics superherois de Marvel i DC, discutirem com aquestes històries visuals han deixat una marca indeleble en la cultura pop i en les nostres vides personals.

Els còmics són una forma única d’art que combina la narrativa visual amb el poder de la paraula escrita, creant una experiència de lectura dinàmica i envoltant.

Instagram: @maslibrosmaslibres_2024

Catalina Abratti i Jan Descarrega