#MiradaAdolescent 4-03 | L’autoestima a les xarxes socials

Les xarxes socials són una part fonamental del desenvolupament interpersonal de la joventut actual. Compartim tota la nostra vida en elles i per sobre de tot la nostra imatge. Projectem el que som o el que volem ser? Quins hàbits són sans i quals hauríem d’evitar en l’entorn digital? Avui els nostres alumnes responen això, i més.