#NoNosCuentesTuVida 4-09: Swifties vs Alonsistas

El fandom és una cosa que s’ha fet molt general últimament i veurem si sabem aclarir que fandom som i si sabem bé ho q és ser fan de veritat. GISEL·LA CONTINUA PARLANT EN AQUEST POSCAR.

No Nos Cuentes Tu Vida es un podcast de Arnau Ciutat, Gisel·la Dolcet i Álvaro Martín.