#PlenitudALaVida 12: El nivell superior de la consciència

Avui parlarem del nivell superior de consciència, explicarem que és, com connectar-hi i establir-nos-hi, així com quins són els efectes que es produeixen a la nostra personalitat i a l’entorn on ens trobem.  A la segona part del programa parlarem amb en Jordi Sapés, també escoltarem una cançó que està en sintonia amb el tema d’avui i acabarem amb un exercici que ens permetrà obrir-nos a l’aspecte transcendent.

Plenitud a la vida quotidiana és un podcast de Jaume Arasa.