#PosemnosSèries 5: El Consumisme

Entre el Black Friday i les festes de Nadal, no és pas estrany que l’equip de Posem-nos sèries dediqui un programa a aquest concepte tant “de moda”.

Clàudia Climent i Cristina Almirall són les conductores del programa de sèries de PodcastCity, que avui treu fum, com les targetes de tot el món per aquestes dates.