#SinExpectativas 4-13: ¿Treballes per als teus somnis o els d’un altre?

Parlem d’aquestes persones que s’atreveixen a emprendre un negoci o un projecte. Es fan dir, “Emprenedors”.

Sin Expectativas es un podcast de Maria José García-Villarubia i Pedro Fernández