#VeusDeLaTerra 2-7 | Tetafest, el festival feminista de Tarragona

En aquest capítol de Veus de la Terra parlem sobre el funcionament del festival Teta, una iniciativa feminista de la ciutat de Tarragona que enriqueix la ciutat d’artistes emergents i diversos actes amb finalitats reivindicatives i socials.