#ViatgesSonors 1: Onze hits que plagien música clàssica

Avui en dia la música clàssica no està molt de moda. Però, encara que no ho sembli, és la base de les cançons que escoltem avui dia, des de les notes fins als ritmes o les lletres. Molts artistes de música popular s’han inspirat en la música clàssica o han adaptat fragments de peces en les seves cançons. Això és legal? On es troba la frontera entre inspiració i plagi? 

En el programa d’avui veurem que la música clàssica està molt més present del que pensem i demostrarem la relació que té amb la música moderna.

Viatges Sonors és un podcast d’Ainoa Farnós i Roser Urgell.