#LaVeuDeLaTerra 13: L’aprofitament d’aliments

Un terç del menjar que es produeix a nivell mundial acaba directament a la brossa. Però no només es desaprofita el menjar sinó tots els recursos i processos que s’han invertit per produir-la, des de l’aigua fins el terreny i feina desenvolupada. Quan el menjar es llença, el procés de gestió d’aquests recursos té un efecte perjudicial pel medi ambient: concretament el 8% de les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle. Així doncs, és un tema que ens interessa parlar a la Veu de la Terra, amb Édel Martínez, per tal de posar-hi remei.

Avui ens acompanya l’Anna Gras, responsable de comunicació d’Espigoladors. Els espigoladors és una entitat formada per persones voluntàries que lluita per l’aprofitament dels aliments a la vegada que empoderen persones en risc d’exclusió social d’una manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible.