#LaVeuDeLaTerra 14: Les energies renovables

L’energia elèctrica és necessària per al nostre dia a dia, però els sistemes de generació i de consum actuals perjudiquen greument el planeta. Els combustibles fòssils com el petroli, carbó o gas natural alliberen grans quantitats de diòxid de carboni que contribueix a l’augment de temperatura atmosfèrica i la contaminació de la Terra. En parlem a La Veu de la Terra, amb Édel Martínez.

Per evitar aquests efectes, s’ha de promoure i fomentar les fonts d’energia renovables, que són infinites i respecten el medi ambient.
Per ampliar el nostre coneixement sobre aquest tema, hem convidat a Ramon Sans Rovira, enginyer industrial, Expert i impulsor del model “Transició Energètica del segle XXI. També ha publicat Tres llibres i ha fet més de 200 conferències sobre el tema.